Bytom (BTM) history price, charts, market cap

Bytom Bytom

$ 0.157 (3.09%)
Market capVolume (24h)Available supplyTotal supplylast updated
$157,667,000$3,967,3501,002,500,0001,407,000,000Sun, 2018-11-18 08:22

History data

DatePriceMarket CapVolume (24h)
2018-11-17$0.153$153,020,000$26,736,900
2018-11-06$0.189$189,722,000$27,011,400
2018-11-01$0.190$190,282,000$16,712,900
2018-10-24$0.226$226,099,000$51,949,300
2018-10-13$0.175$175,529,000$16,309,100
2018-10-12$0.169$169,850,000$33,964,500
2018-10-11$0.184$184,175,000$62,255,300
2018-10-10$0.185$185,834,000$19,117,000
2018-10-08$0.186$186,116,000$10,110,400
2018-10-06$0.188$188,521,000$8,841,450

Discuss

Bytom