Bytom (BTM) history price, charts, market cap

Bytom Bytom

$ 0.172 (1.37%)
Market capVolume (24h)Available supplyTotal supplylast updated
$172,218,000$55,577,0001,002,500,0001,407,000,000Wed, 2018-09-19 20:58

History data

DatePriceMarket CapVolume (24h)
2018-09-16$0.170$170,266,000$37,315,000
2018-09-11$0.166$166,547,000$43,998,500
2018-09-10$0.169$169,670,000$47,434,000
2018-09-09$0.165$165,564,000$36,382,300
2018-09-08$0.179$179,948,000$55,020,000
2018-09-05$0.223$223,663,000$61,061,300
2018-09-04$0.214$214,859,000$59,658,800
2018-09-01$0.207$207,981,000$43,818,000
2018-08-31$0.200$200,059,000$50,186,100
2018-08-30$0.197$197,623,000$51,730,000

Discuss

Bytom