Bytom (BTM) history price, charts, market cap

Bytom Bytom

$ 0.078 (-0.46%)
Market capVolume (24h)Available supplyTotal supplylast updated
$78,550,700$2,763,6201,002,500,0001,407,000,000Sat, 2019-01-19 08:47

History data

DatePriceMarket CapVolume (24h)
2018-12-24$0.100$100,121,000$4,598,620
2018-12-23$0.094$94,717,300$4,004,080
2018-12-22$0.088$87,758,100$7,278,350
2018-12-15$0.070$70,176,600$1,662,520
2018-12-01$0.099$98,944,100$30,976,900
2018-11-29$0.101$101,029,000$27,812,400
2018-11-27$0.093$93,307,200$4,700,460
2018-11-26$0.099$99,528,500$7,943,860
2018-11-20$0.134$134,767,000$10,784,700
2018-11-19$0.154$153,897,000$5,200,230

Discuss

Bytom