Komodo (KMD) history price, charts, market cap

Komodo Komodo

$ 2.429 (1.84%)
Market capVolume (24h)Available supplyTotal supplylast updated
$251,624,000$3,990,080103,590,000103,590,000Mon, 2017-11-20 11:44

History data

DatePriceMarket CapVolume (24h)
2017-11-20$2.393$241,526,000$2,919,990
2017-11-19$2.337$235,943,000$3,284,170
2017-11-18$2.187$220,799,000$3,220,050
2017-11-17$2.259$228,014,000$3,047,020
2017-11-16$2.308$232,963,000$3,005,610
2017-11-15$2.224$224,475,000$3,150,310
2017-11-14$2.132$215,197,000$3,018,680
2017-11-13$1.903$192,131,000$3,365,110
2017-11-12$2.054$207,366,000$3,328,720
2017-11-11$2.357$237,960,000$8,361,230

Discuss

Komodo