Byteball Bytes (GBYTE) history price, charts, market cap

Byteball Bytes Byteball Bytes

$ 252.598 (7.92%)
Market capVolume (24h)Available supplyTotal supplylast updated
$162,982,000$758,515645,2221,000,000Mon, 2017-11-20 11:44

History data

DatePriceMarket CapVolume (24h)
2017-11-20$240.471$155,157,000$846,987
2017-11-19$236.007$152,277,000$599,187
2017-11-18$225.472$145,480,000$452,948
2017-11-17$216.409$139,632,000$756,302
2017-11-16$236.790$152,782,000$398,139
2017-11-15$259.017$167,123,000$852,077
2017-11-14$243.905$157,373,000$2,052,020

Discuss

Byteball Bytes